Ett begränsat antal investeringar, i branscher och verksamheter vi förstår och har erfarenheter av

Vår filosofi

Kvalité före kvantitet

Vi har ett begränsat antal innehav, där vi engagerar oss med kunskap, erfarenhet och kapital. Vår filosofi är enkel, vi väljer branscher vi kan och verksamheter som är stabila och där vi anser oss kunna upprätthålla ett långsiktigt åtagande.

Våra investeringar innefattar följande verksamheter:
↳ Atleva — Specialistvård
↳ Atvexa — Förskola och skola
↳ Atviva — Vård och omsorg
↳ Fenix — Begravning
↳ My Clinical Outcomes — Sjukvård
↳ Rönnberg & Partners — Förskola och skola
↳ CTR — Kliniska tester
↳ NolhagaHem — Heminredning

Atleva

Specialistvård

Atleva ä en vårdkoncern som grundades 2008 och består av ett flertal kliniker, man erbjuder en omfattande och avancerad specialistvård från topp till tå och som ger människor möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv. I dagsläget utgörs verksamheterna av HandCenter, FotCenter, Smärthjälpen och Werbe och Partners. Samtliga kliniker bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering.

Det som kännetecknar Atleva är korta väntetider och att deras patienter får den hjälp de behöver — när de behöver den. Deras kunskap bygger på mångårig erfarenhet som utvecklats och förfinats till väl fungerande metoder. Målet är att patienten ska få ut det mesta av livet, varje dag. Detta görs genom en noggrann diagnos, rätt behandling och ett målmedvetet rehabiliteringsarbete. Patienten ska känna sig trygg och bekväm från början till slut, därför lägger Atleva stor vikt vid att vara närvarande genom hela vårdförloppet. Kärnvärdena för verksamheterna är Kompetens, Empati, Helhetssyn och Kvalité.

Ambitionen är att att patienterna ska vara förbli symptomfria och må så bra som möjligt under lång tid framöver. God kommunikation ses också som en förutsättning för en lyckad vård och behandling.

↳ Delägare sedan 2013
↳ Atnoteras ägarandel är 23%

Atleva.se →

Är ni verksamma inom specialistvård och funderar på att ta in kapital kontakta Atnotera.

Kontakta oss →

Atvexa

Förskola och Skola

Atvexa är ett långsiktigt ägarbolag för självständiga verksamheter inom skola och förskola. Verksamheterna präglas av pedagogisk mångfald under sina respektive lokala, välkända och kvalitets ledande varumärken. Många av verksamheterna byggts upp av starka entreprenörer med en bakgrund som pedagoger från såväl kommunal som privat verksamhet

Atvexas vision: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flestas behov att tillmötesgås.

Atvexa erbjuder välskötta verksamheter möjligheten att arbeta självständigt, med samma inriktning som tidigare, under samma varumärke och med egen ledning. Atvexas roll som ägare är att sätta och följa vissa övergripande mål inom kvalitet, ekonomi och strategi samt säkerställa finansiell stabilitet. Verksamheten styrs genom Atvexas styrelser i dotterbolagen men står inte i vägen för den operativa verksamheten.

Genom att erbjuda forum för ledare och medarbetare från respektive dotterbolag där man kontinuerligt möts för att dela idéer och erfarenheter samt bygga nätverk skapas ytterligare värden. Atvexa är övertygade om att en utvecklingsorienterade modell som uppmuntrar till samarbete, innovation och bibehållet entreprenörskap skapar mer värde för såväl barn som ägare än en centralstyrd modell. De bästa idéerna utvecklas i verksamheterna och de rätta besluten fattas nära barnen av engagerade medarbetare.

Tonvikten ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Atvexagruppen bedriver ett kvalitativt arbete med lönsamhet och en genomsnittlig tillväxt på ca 30 procent sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland.

Atvexa äger 19 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 125 förskolor, 25 skolor och en särskola och cirka 3 000 medarbetare och 13 000 barn och elever.

↳ Delägare sedan 2009
↳ Atnoteras ägarandel är 32.5%

Atvexa.se →

Är ni verksamma inom förskolor och skolor och funderar på att ta in kapital kontakta Atnotera.

Kontakta oss →

Atviva

Vård och omsorg

Atviva är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom vård och omsorg som grundades 2020. Atvivas vision är att skapa trygghet, oberoende och hög livskvalitet för människor i verksamheterna oavsett ålder, sjukdom eller funktionsbegränsningar. Deras värdegrund är långsiktighet, utveckling, öppenhet och trygghet.

Atviva är en aktiv ägare i självständiga bolag som vill utvecklas på sina unika sätt inom sina respektive verksamhetsområden. Tillsammans blir vi starkare, lär av varandra och driver utvecklingen framåt.

↳ Delägare sedan 2020
↳ Atnoteras ägarandel är 89%

Atviva.se →

Är ni verksamma inom vård och omsorg och funderar på att ta in kapital kontakta Atnotera

Kontakta oss →

Fenix

Begravning

Fenix begravningsbyrå etablerades för att skapa en bättre erfarenhet av begravningen för anhöriga. En begravning man skulle vilja ha för sina familjer och bekanta.

Fenix erbjuder enkel planering och bokning av begravning på webben, via telefon eller via hembesök. Fenix arbetar med en tydlig process med full kostnadskontroll i alla steg och med fokus på enkelhet, trygghet och kvalitét. Priserna är konkurrenskraftiga, alternativen lätt jämförbara, och kunden vet alltid vad den betalar för.

Fenix ambition är att ge anhöriga full kontroll över begravningen - varje dag, dygnet runt och vart man än befinner sig. Fenix använder sig av avancerad teknik, för att anhöriga ska få det så enkelt som möjligt. En schysst begravningsbyrå med enkelhet, service och fast pris.

↳ Delägare sedan 2015
↳ Atnoteras ägarandel är 29%

fenixbegravning.se →

My Clinical Outcomes

Sjukvård

My Clinical Outcomes (MCO) är en webbaserad plattform som automatiserar insamling och analys av patient data (Patient Reported Outcome Measures, PROMs). Datan samlas in kontinuerligt och på distans under hela diagnostiseringen och behandlingen. På så sätt får man en långsiktig uppföljning och utvärdering av alla former av kliniska tillstånd.

My Clinical Outcomes Ltd (MCO) hjälper sjukvården samla in och analysera kliniska resultat som är betydelsefulla för patienten. MCO är ackrediterat av PHIN (Private Healthcare Information Network) för att hjälpa privata vårdgivare med att möta myndigheternas krav på att samla in och rapportera kliniska resultat.​

MCO startades 2011 och tillhandahåller sitt system till över 70 sjukhus med motsvarande 1,000 läkare och 45,000 patienter i Storbritannien.

↳ Investerare sedan 2016
↳ Atnoteras ägarandel är 12%

myclinicaloutcomes.com →

Rönnberg & Partners

Förskola och Skola

Ett ägarbolag med inriktning på förskola och skola. Bolaget har två dotterbolag, AB Videdals Privatskolor i Malmö och Montemini Helsingborgs Montessoriskola AB.

↳ Investerare sedan 2008
↳ Atnoteras ägarandel är 75%

Videdals Privatskolor
videdalsprivatskolor.se →

Helsingborgs Montessoriskola
montemini.se →

CTR

Kliniska tester

Center for Translational Research AB (CTR) är ett långsiktigt ägarbolag för verksamheter inom kliniska prövningar. Visionen är att skapa ett ledande centrum för stöd till translationell forskning.

CTR bygger en portfölj av fristående bolag med kompletterande kompetenser som skapar värde för kunden genom effektiv samverkan och utveckling. CTR har tre dotterbolag; CTC Clinical Trial Consultants AB, RegSmart Life Science AB och Lablytica Life Science AB.

↳ Investerare sedan 2016
↳ Atnoteras ägarandel är 33%

ctc-ab.se →

NolhagaHem

Heminredning

NolhagaHem är en webshop inom hemtextil och inredning som kombinerar försäljning online med en fysisk butik i Alingsås. NolhagaHem är för alla som är intresserade av inredning. De erbjuder kvalitet till bra pris. I deras sortiment finner man produkter för sovrum, badrum, vardagsrum, kök och även andra inredningsdetaljer som förhöjer upplevelsen.

Bakom verksamheten står personer med lång erfarenhet inom textil- och konfektionsbranschen. NolhagaHem tycker att trivsamhet, rofylldhet, hemtrevnad och trygghet är viktigare i ett hem än trender. En ny upplevelse för alla som är intresserade av textil inredning och intressanta inredningsdetaljer.


↳ Investerare sedan 2017 -
↳ Atnoteras ägarandel är 39%

nolhagahem.se →

Atleva
Specialistvård 32%

Atleva ä en vårdkoncern som grundades 2008 och består av ett flertal kliniker, man erbjuder en omfattande och avancerad specialistvård från topp till tå och som ger människor möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv. I dagsläget utgörs verksamheterna av HandCenter, FotCenter, Smärthjälpen och Werbe och Partners. Samtliga kliniker bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering.

Det som kännetecknar Atleva är korta väntetider och att deras patienter får den hjälp de behöver — när de behöver den. Deras kunskap bygger på mångårig erfarenhet som utvecklats och förfinats till väl fungerande metoder. Målet är att patienten ska få ut det mesta av livet, varje dag. Detta görs genom en noggrann diagnos, rätt behandling och ett målmedvetet rehabiliteringsarbete. Patienten ska känna sig trygg och bekväm från början till slut, därför lägger Atleva stor vikt vid att vara närvarande genom hela vårdförloppet. Kärnvärdena för verksamheterna är Kompetens, Empati, Helhetssyn och Kvalité.

Ambitionen är att att patienterna ska vara förbli symptomfria och må så bra som möjligt under lång tid framöver. God kommunikation ses också som en förutsättning för en lyckad vård och behandling.

↳ Delägare sedan 2013
↳ Atnoteras ägarandel är 23%

Atleva.se →

Är ni verksamma inom specialistvård och funderar på att ta in kapital kontakta Atnotera.

Kontakta oss →
Läs mer ↓

Atvexa
Förskola och Skola 32,5%

Atvexa är ett långsiktigt ägarbolag för självständiga verksamheter inom skola och förskola. Verksamheterna präglas av pedagogisk mångfald under sina respektive lokala, välkända och kvalitets ledande varumärken. Många av verksamheterna byggts upp av starka entreprenörer med en bakgrund som pedagoger från såväl kommunal som privat verksamhet

Atvexas vision: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flestas behov att tillmötesgås.

Atvexa erbjuder välskötta verksamheter möjligheten att arbeta självständigt, med samma inriktning som tidigare, under samma varumärke och med egen ledning. Atvexas roll som ägare är att sätta och följa vissa övergripande mål inom kvalitet, ekonomi och strategi samt säkerställa finansiell stabilitet. Verksamheten styrs genom Atvexas styrelser i dotterbolagen men står inte i vägen för den operativa verksamheten.

Genom att erbjuda forum för ledare och medarbetare från respektive dotterbolag där man kontinuerligt möts för att dela idéer och erfarenheter samt bygga nätverk skapas ytterligare värden. Atvexa är övertygade om att en utvecklingsorienterade modell som uppmuntrar till samarbete, innovation och bibehållet entreprenörskap skapar mer värde för såväl barn som ägare än en centralstyrd modell. De bästa idéerna utvecklas i verksamheterna och de rätta besluten fattas nära barnen av engagerade medarbetare.

Tonvikten ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Atvexagruppen bedriver ett kvalitativt arbete med lönsamhet och en genomsnittlig tillväxt på ca 30 procent sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland.

Atvexa äger 19 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 125 förskolor, 25 skolor och en särskola och cirka 3 000 medarbetare och 13 000 barn och elever.

↳ Delägare sedan 2009
↳ Atnoteras ägarandel är 32.5%

Atvexa.se →

Är ni verksamma inom förskolor och skolor och funderar på att ta in kapital kontakta Atnotera.

Kontakta oss →
Läs mer ↓

Atviva
Vård och Omsorg 89%

Atviva är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom vård och omsorg som grundades 2020. Atvivas vision är att skapa trygghet, oberoende och hög livskvalitet för människor i verksamheterna oavsett ålder, sjukdom eller funktionsbegränsningar. Deras värdegrund är långsiktighet, utveckling, öppenhet och trygghet.

Atviva är en aktiv ägare i självständiga bolag som vill utvecklas på sina unika sätt inom sina respektive verksamhetsområden. Tillsammans blir vi starkare, lär av varandra och driver utvecklingen framåt.

↳ Delägare sedan 2020
↳ Atnoteras ägarandel är 89%

Atviva.se →

Är ni verksamma inom vård och omsorg och funderar på att ta in kapital kontakta Atnotera

Kontakta oss →
Läs mer ↓

Fenix
Begravning 29%

Fenix begravningsbyrå etablerades för att skapa en bättre erfarenhet av begravningen för anhöriga. En begravning man skulle vilja ha för sina familjer och bekanta.

Fenix erbjuder enkel planering och bokning av begravning på webben, via telefon eller via hembesök. Fenix arbetar med en tydlig process med full kostnadskontroll i alla steg och med fokus på enkelhet, trygghet och kvalitét. Priserna är konkurrenskraftiga, alternativen lätt jämförbara, och kunden vet alltid vad den betalar för.

Fenix ambition är att ge anhöriga full kontroll över begravningen - varje dag, dygnet runt och vart man än befinner sig. Fenix använder sig av avancerad teknik, för att anhöriga ska få det så enkelt som möjligt. En schysst begravningsbyrå med enkelhet, service och fast pris.

↳ Delägare sedan 2015
↳ Atnoteras ägarandel är 29%

fenixbegravning.se →
Läs mer ↓

My Clinical Outcomes
Sjukvård 12%

My Clinical Outcomes (MCO) är en webbaserad plattform som automatiserar insamling och analys av patient data (Patient Reported Outcome Measures, PROMs). Datan samlas in kontinuerligt och på distans under hela diagnostiseringen och behandlingen. På så sätt får man en långsiktig uppföljning och utvärdering av alla former av kliniska tillstånd.

My Clinical Outcomes Ltd (MCO) hjälper sjukvården samla in och analysera kliniska resultat som är betydelsefulla för patienten. MCO är ackrediterat av PHIN (Private Healthcare Information Network) för att hjälpa privata vårdgivare med att möta myndigheternas krav på att samla in och rapportera kliniska resultat.​

MCO startades 2011 och tillhandahåller sitt system till över 70 sjukhus med motsvarande 1,000 läkare och 45,000 patienter i Storbritannien.

↳ Investerare sedan 2016
↳ Atnoteras ägarandel är 12%

myclinicaloutcomes.com →
Läs mer ↓

Rönnberg & Partners
Förskola och Skola 75%

Ett ägarbolag med inriktning på förskola och skola. Bolaget har två dotterbolag, AB Videdals Privatskolor i Malmö och Montemini Helsingborgs Montessoriskola AB.

↳ Investerare sedan 2008
↳ Atnoteras ägarandel är 75%

Videdals Privatskolor
videdalsprivatskolor.se →

Helsingborgs Montessoriskola
montemini.se →

Läs mer ↓

CTR
Kliniska tester 33%

Center for Translational Research AB (CTR) är ett långsiktigt ägarbolag för verksamheter inom kliniska prövningar. Visionen är att skapa ett ledande centrum för stöd till translationell forskning.

CTR bygger en portfölj av fristående bolag med kompletterande kompetenser som skapar värde för kunden genom effektiv samverkan och utveckling. CTR har tre dotterbolag; CTC Clinical Trial Consultants AB, RegSmart Life Science AB och Lablytica Life Science AB.

↳ Investerare sedan 2016
↳ Atnoteras ägarandel är 33%

ctc-ab.se →

Läs mer ↓

NolhagaHem
Heminredning 39%

NolhagaHem är en webshop inom hemtextil och inredning som kombinerar försäljning online med en fysisk butik i Alingsås. NolhagaHem är för alla som är intresserade av inredning. De erbjuder kvalitet till bra pris. I deras sortiment finner man produkter för sovrum, badrum, vardagsrum, kök och även andra inredningsdetaljer som förhöjer upplevelsen.

Bakom verksamheten står personer med lång erfarenhet inom textil- och konfektionsbranschen. NolhagaHem tycker att trivsamhet, rofylldhet, hemtrevnad och trygghet är viktigare i ett hem än trender. En ny upplevelse för alla som är intresserade av textil inredning och intressanta inredningsdetaljer.


↳ Investerare sedan 2017 -
↳ Atnoteras ägarandel är 39%

nolhagahem.se →

Läs mer ↓