2016-11-10

Atnotera AB har blivit delägare i det brittiska bolaget My Clinical Outcomes Ltd.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger Atnotera AB 12% av aktierna i My Clinical Outcomes Ltd.

My Clinical Outcomes Ltd (MCO) hjälper sjukvården samla in och analysera kliniska resultat som är betydelsefulla för patienten.  MCO är ackrediterat av PIHN (Private Healthcare Information Network) för att hjälpa brittiska privata vårdgivarna med att möte myndigheternas krav på att samla in och rapportera kliniska resultat.​