2014-06-14

Atnotera AB har genom dotterbolag tecknat en nyemission i City Office i WTC AB.

Emissionen ger Atnoteragruppen 50 % av aktierna i City Office. City Office i World Trade Center har drivit kontorshotell och kontorsservice sedan 1990. Bolaget arbetar med företag i alla storlekar och bland våra hyresgäster och virtuella kunder finns många framgångsrika svenska och internationella företag.