2018-12-15

Atvexa AB (publ) Atvexa har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ULNA AS

Säljare är ägarna och grundarna till förskolekoncernen ULNA, med verksamhet i Norge, Sverige och Tyskland.

Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis (eng. enterprise value) uppgår till 220,2 MNOK (motsvarande cirka 233,4 MSEK). Inklusive nettokassa uppgår köpeskillingen till 225,9 MNOK (motsvarande cirka 239,4 MSEK). Därutöver tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om cirka 34,9 MNOK som utgår tidigast i mars 2021. Tilläggsköpeskillingen är huvudsakligen beroende av omsättningstillväxten i två nya förskolor samt av utvecklingen i den tyska verksamheten.

ULNA, som bildades 2008, driver 20 förskolor i södra och östra Norge, tio förskolor i västra Sverige och två förskolor i Stockholmsområdet samt tre förskolor i norra Tyskland. ULNA-gruppen erbjuder en mängd olika förskolekoncept, bland annat med inriktning på utomhusverksamhet, idrott, språk och Montessori. Totalt omfattar verksamheterna 2 130 barn och 484 årsanställda, varav 1 060 barn och 244 anställda i Norge, 785 barn och 150 anställda i Sverige samt 285 barn och 90 anställda i Tyskland. Verksamheterna, som är Atvexas artonde varumärkesförvärv sedan starten 2009, kommer att drivas vidare under varumärket ULNA.