2019-11-10

Center for Translational Research AB förvärvar GLP-enhet (Good Laboratory Practice) från Recipharm OT Chemistry AB

CTC och Recipharm, ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin har stärkt sitt samarbete genom avyttringen av Recipharm's GLP-laboratorie till Center for Translational Research AB (CTR).

CTR är det Uppsala-baserade moderbolaget till CTC Clinical Trial Consultants. Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants inledde ett samarbete 2017 genom att bilda Recipharm Pathway to Clinic. En integrerad tjänst som erbjuder en tydlig, optimerad väg till first-in-human. Som en del av lösningen utför Recipharm formuleringsutveckling och GMP tillverkning av kliniska substanser, medan CTC Clinical Trial Consultants ansvarar för kliniska studier i tidig fas (fas 0 – IIa).

GLP laboratoriet kommer att fortsätta sin verksamhet som ett nybildat företag under namnet Lablytica Life Science AB, som ett av CTR helägt bolag. Analysaktiviteterna fortsätter utan avbrott med samma personal, anläggningar, instrumentering och viktigast av allt, med samma validerade analysmetoder. David Pekar kommer som Chief Scientific Officer att fortsätta leda teamet.