2022-02-07

CTR etablerar regulatoriska tjänster i nytt företag, som ska komplettera RegSmart

Det nybildade bolaget inom CTR-koncernen ska hjälpa företag med de sista regulatoriska stegen i ett läkemedels väg mot marknadsföringstillstånd. Det innebär att det ser till att uppgifter är korrekt dokumenterade, sammanställda och överlämnade till behöriga myndigheter. Företaget ska utöver det koordinera de reglerande tillvägagångssätten och sköta aktiviteter på marknaden.

Pressmeddelande