2022-08-25

DeMina Skolintressenter AB påkallar tvångsinlösen och Atvexa ansöker om avnotering

Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, Lars Brune, Sara Karlin och Katarina Sjögren, genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa” respektive ”Erbjudandet”). Den 11 augusti 2022 meddelade DeMina att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att DeMina innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt att Erbjudandet fullföljs.

DeMina har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Atvexa. Mot denna bakgrund, och i enlighet med begäran från DeMina, har styrelsen för Atvexa fattat beslut om att ansöka om avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Atvexas B-aktie kommer att meddelas snarast efter att Atvexa fått besked därom från Nasdaq Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Kyllerman, Verkställande direktör
Telefon: +46 707 81 10 10
E-post: johan.kyllerman@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Pressmeddelande