2021-04-12

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB (publ). Styrelsen inleder därför nu en rekryteringsprocess efter en ny VD.

Atvexagruppen har utvecklats starkt de senaste åren. Utifrån en stark övertygelse att det behövs förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska hitta rätt lärandemiljö. Atvexagruppens dotterbolag erbjuder verklig mångfald, en mångfald som är viktig för barn, elever och medarbetare. Atvexa har en bred och stark ledningsfunktion både övergripande för Atvexa och i dotterbolagen, något som har bidragit till att bolaget vuxit med i genomsnitt ca 30% per år senaste 10 åren.

”Katarina har gjort en fantastisk insats. Atvexa med sitt värdedrivna och decentraliserade arbetssätt uppvisar mycket god kvalitet och har år efter år vuxit kraftigt vilket vi ser som ett kvitto på att Atvexamodellen fungerar, där Katarina varit en drivande kraft. Bolaget är nu väl positionerat för fortsatt utveckling i alla de geografier vi är aktiva; ett arbete den nya Vd:n kommer att ta vidare. Att Katarina är kvar tills vi har en ny VD på plats ger bolaget den kontinuitet som är så viktig inom skola och förskola. ” säger Sara Karlin.

”Efter snart 10 lärorika, meningsfulla och händelserika år i Atvexa och efter drygt 25 år i olika ledande befattningar så har jag kommit till en punkt i livet där jag vill trappa ned för att få mer tid för familjen samt för att ägna mig åt andra projekt och intressen. Atvexa med alla fina förskolor, skolor och medarbetare betyder mycket för mig och jag kommer att vara kvar och leda Atvexa tills styrelsen har hittat min ersättare”, säger Katarina Sjögren.

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Karlin, styrelseordförande Atvexa AB (publ), telefon 076-526 02 59

Katarina Sjögren, VD Atvexa AB (publ), telefon 070-400 32 70

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland, södra Sverige, södra och östra Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 140 förskolor, 30 skolor och en särskola och cirka 3 600 medarbetare och 14 900 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Atvexa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-12 09:00 CEST.