2021-09-01

Ny ordförande i Atviva

Sara Karlin tar över rollen som ordförande i Atvivas styrelse. Peter Weiderman kvarstår som ordinarie styrelseledamot.