2018-09-08

Samtliga aktier i City Office in WTC sålda

Atnoteragruppen har avyttrat samtliga aktier i City Office in WTC AB i två steg till World Trade Center i Göteborg AB.​