Nyheter

↳ Här publicerar vi nyheter som är relaterade till Atnoteras investeringar
2019-11-10

Center for Translational Research AB förvärvar GLP-enhet (Good Laboratory Practice) från Recipharm OT Chemistry AB

CTC och Recipharm, ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin har stärkt sitt samarbete genom avyttringen av Recipharm's GLP-laboratorie till Center for Translational Research AB (CTR).

Läs hela nyheten →
2019-10-26

Ny styrelse och Ordförande i Fenix Begravning AB

Vid årsstämman i Fenix Begravning AB utsågs Stefan Mahlstein till ny styrelseordförande och Ralph Riber till ny styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2019-10-23

Ny styrelse och Ordförande i Atleva Specialistvård AB

Vid Atleva Specialistvård AB's årsstämma utsågs Gustav Echorcheville till ny styrelseordförande och Andreas Hiller till ny styrelseledamot. Ola Collin kvarstår som styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2019-09-17

Styrelsen i Atleva Specialistvård AB utser Camilla Sjögren till ny VD

Camilla kommer närmast från en kommunal verksamhet där hon ansvarat för äldreomsorgen. Dessförinnan arbetade hon i dryga 15 år inom Attendo.

Läs hela nyheten →
2018-12-15

Atvexa AB (publ) Atvexa har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ULNA AS

Säljare är ägarna och grundarna till förskolekoncernen ULNA, med verksamhet i Norge, Sverige och Tyskland.

Läs hela nyheten →
2018-09-08

Samtliga aktier i City Office in WTC sålda

Atnoteragruppen har avyttrat samtliga aktier i City Office in WTC AB i två steg till World Trade Center i Göteborg AB.​

Läs hela nyheten →
2018-05-05

Fenix Begravning tar in 10 miljoner kronor i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix moderniserar branschen genom att digitalisera så mycket som möjligt av begravningsplaneringen – bolaget reser nu 10 miljoner kronor i riskkapital från olika investerare.

Läs hela nyheten →
2017-11-29

Notering av Atvexa på Nasdaq First North

Styrelsen i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”), en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har tillsammans med Säljande Aktieägare1 beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av nya och befintliga B-aktier (”Erbjudandet”).

Läs hela nyheten →
2017-08-28

Atnotera AB har blivit delägare i Nolhaga Hem AB

Förvärvet har skett genom teckning av nyemission som ger Atnotera 39% av aktierna i Nolhaga Hem. Nolhaga Hem är en ny butikskedja inom hemtextil och inredning.

Läs hela nyheten →
2016-11-10

Atnotera AB har blivit delägare i det brittiska bolaget My Clinical Outcomes Ltd.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger Atnotera AB 12% av aktierna i My Clinical Outcomes Ltd.

Läs hela nyheten →
2016-04-23

Atnotera AB har genom dotterbolaget MLPW Invest AB blivit delägare i Center for Translational Research AB.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger MLPW Invest AB totalt 33 % av aktierna i Center for Translational Research AB

Läs hela nyheten →
2015-08-25

Atnotera AB har genom dotterbolag blivit delägare i Fenix Begravning AB.

Förvärvet sker genom en kombination av köp av aktier och teckning av nyemission. Emissionen ger Atnoteragruppen 25 % av aktierna i Fenix Begravning AB.

Läs hela nyheten →
2014-06-14

Atnotera AB har genom dotterbolag tecknat en nyemission i City Office i WTC AB.

Emissionen ger Atnoteragruppen 50 % av aktierna i City Office. City Office i World Trade Center har drivit kontorshotell och kontorsservice sedan 1990. Bolaget arbetar med företag i alla storlekar och bland våra hyresgäster och virtuella kunder finns många framgångsrika svenska och internationella företag.

Läs hela nyheten →
2013-04-19

Vårdapoteket säljs till Apoteket Hjärtat

VAINAB har tillsammans med Priveq Investment och Investor Growth Capital ingått avtal med Apotek Hjärtat om att avyttra sitt innehav i Vårdapoteket i Norden AB (Vårdapoteket)

Läs hela nyheten →