Din webbläsare verkar inte vara uppdaterad

Vi ser att du för närvarande använder en gammal version av Internet Explorer. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare.

Vi är aktiva ägare som värderar stabilitet, engagemang och entreprenörskap

Våra investeringar
↳ Atveda — Specialistvård
↳ Atvexa — Förskola och skola
↳ Atviva — Vård och omsorg
↳ My Clinical Outcomes — Sjukvård
↳ CTR— Kliniska tester
↳ CTR — Kliniska tester
↳ Övriga investeringar

Aktiva investeringar i ett begränsat antal bolag

Vi har ett begränsat antal investeringar, där vi engagerar oss med kunskap, erfarenhet och kapital. Vår filosofi är enkel, vi väljer branscher vi kan och verksamheter som är stabila och där vi ser en möjlighet att kunna generera tillväxt.

Våra Investeringar →

Atnotera är ett fristående investeringsbolag som arbetar i nätverk. Vi investerar i verksamheter som stödjer människors utveckling och välmående

Möjligheten att få bidra till att utveckla dessa verksamheter och att samarbeta med engagerade människor är den största behållningen. Det är viktigt för oss att utbytet känns ömsesidigt för alla parter och att det leder till att både människor och verksamheten utvecklas. För oss är det framgångsfaktorer som resulterar i en bra investering.

Om Oss →

Nyheter

↳ Här publicerar vi nyheter som är relaterade till Atnoteras investeringar
2024-02-29

CTR etablerar ett nytt företag i Groningen

CTR etablerar CTC Netherlands BV i Groningen.

Läs hela nyheten →
2023-10-10

CTR förvärvar kontraktsforskningsbolag

Center for Translational Research AB förvärvar kontraktsbolaget A+ Science.

Läs hela nyheten →
2023-08-14

Atleva Specialistvårds Göteborgskliniker har flyttat

Atleva Specialist vård Göteborg (Fotcenter, Handcenter och Smärthjälpen) finns numera i nya lokaler i GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Läs hela nyheten →