Din webbläsare verkar inte vara uppdaterad

Vi ser att du för närvarande använder en gammal version av Internet Explorer. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare.

Vi är aktiva ägare som värderar stabilitet, engagemang och entreprenörskap

Våra investeringar
↳ Atveda — Specialistvård
↳ Atvexa — Förskola och skola
↳ Atviva — Vård och omsorg
↳ Fenix Family — Begravning
↳ My Clinical Outcomes — Sjukvård
↳ CTR— Kliniska tester
↳ CTR — Kliniska tester
↳ NolhagaHem — Heminredning

Aktiva investeringar i ett begränsat antal bolag

Vi har ett begränsat antal investeringar, där vi engagerar oss med kunskap, erfarenhet och kapital. Vår filosofi är enkel, vi väljer branscher vi kan och verksamheter som är stabila och där vi ser en möjlighet att kunna generera tillväxt.

Våra Investeringar →

Atnotera är ett fristående investeringsbolag som arbetar i nätverk. Vi investerar i verksamheter som stödjer människors utveckling och välmående

Möjligheten att få bidra till att utveckla dessa verksamheter och att samarbeta med engagerade människor är den största behållningen. Det är viktigt för oss att utbytet känns ömsesidigt för alla parter och att det leder till att både människor och verksamheten utvecklas. För oss är det framgångsfaktorer som resulterar i en bra investering.

Om Oss →

Nyheter

↳ Här publicerar vi nyheter som är relaterade till Atnoteras investeringar
2022-08-29

Atvexa avnoteras – sista dag för handel blir den 9 september 2022

Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) har som tidigare kommunicerats ansökt om avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm med anledning av att DeMina Skolintressenter AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Atvexa.

Läs hela nyheten →
2022-08-25

DeMina Skolintressenter AB påkallar tvångsinlösen och Atvexa ansöker om avnotering

Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, Lars Brune, Sara Karlin och Katarina Sjögren, genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa” respektive ”Erbjudandet”). Den 11 augusti 2022 meddelade DeMina att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att DeMina innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt att Erbjudandet fullföljs.

Läs hela nyheten →
2022-08-22

DeMina Skolintressenter AB offentliggör slutligt utfall i det rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Atvexa

Den 11 augusti 2022 offentliggjorde DeMina att Erbjudandet fullföljs och att acceptperioden förlängs till och med den 19 augusti 2022. Efter den förlängda acceptperioden har Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att DeMina efter Erbjudandets genomförande innehar cirka 99,5 procent av aktierna och cirka 99,9 procent av rösterna i Atvexa. DeMina förlänger inte acceptperioden ytterligare och Erbjudandet är nu avslutat.

Läs hela nyheten →