Vi fokuserar på investeringar som stödjer människors utveckling och välbefinnande

Vilka är vi?

Atnotera grundades 2005 med ambitionen att bygga stabila och långsiktiga verksamheter. Som aktiv ägare arbetar vi nära bolagen i en rådgivande roll. Tillsammans med ledningen formulerar och driver vi en agenda för kontinuerlig utveckling och tillväxt.

Vad gör vi?

Vi investerar i utvecklingsorienterade verksamheter med engagerade människor

Vi väljer att investera i branscher vi kan och förstår, Atnotera bidrar med kapital, erfarenhet, kunskap och engagemang.

Vi prioriterar etablerade verksamheter med stabila resultat och där vi ser möjlighet att kunna skapa en bra balans mellan tillväxt och utveckling. Vårt fokus ligger på verksamheter som stödjer människors utveckling och välbefinnande, verksamheter inom Vård, Förskola, Skola, Life Science och Begravning.

Hur arbetar vi?

Tydliga processer och nära samarbete bidrar till en god utveckling

Vi följer en tydlig process för att säkerställa utvecklingen i de bolag vi valt att investera i. Tillsammans med verksamheterna tar vi fram en plan för att driva verksamhetsutvecklingen.  

Vi eftersträvar att skapa verksamheter med en hög utvecklingsambition, som vill växa, förbättra och effektivisera verksamheten i syfte att öka kundnyttan.

Beroende på investeringen så har Atnotera förmågan arbeta både självständigt och i nätverk tillsammans med andra investerare.

Hjältar värdiga att notera

Personerna bakom verksamheterna

Kärnan i verksamheterna utgörs av personerna som driver och utvecklar bolagen, de är de verkliga hjältarna i våra ögon. Med ett stort engagemang och framgångsrikt ledarskap utvecklar de en stark kultur och tillväxt. Det skapar bra förutsättningar för vårt samarbete, tillsammans sätter vi nya mål och planer för hur människor och verksamheter kan utvecklas.

01 —

↳ Vision, vi strävar efter att tillföra värden som genererar tillväxt

02 —

↳ Mission, vi verkar för ett långsiktigt ägande, ekonomisk stabilitet och kontinuerlig utveckling.

03 —

↳ Mål, förbättra och expandera verksamheten.