Vi fokuserar på investeringar som stödjer människors utveckling och välbefinnande

Vilka är vi

Från entreprenörskap till investeringar

År 2005, efter många års erfarenhet av entreprenörskap och ledande befattningar inom näringslivet grundade Peter Weiderman Atnotera. Intresset för att få investera i entreprenörsdrivna bolag och samtidigt bistå med sin kunskap och erfarenhet hade tagit över.

Ambitionen är och har alltid varit att bygga stabila och långsiktiga verksamheter. Som aktiv ägare arbetar vi nära bolagen i en rådgivande roll. Tillsammans med ledningen formulerar och driver vi en agenda för kontinuerlig utveckling och tillväxt.

Vad gör vi

Vi investerar i utvecklingsorienterade verksamheter med engagerade människor

Vi väljer att investera i branscher vi kan och förstår, Atnotera bidrar med kapital, erfarenhet, kunskap och engagemang. För att kunna bibehålla en aktiv roll i verksamheterna begränsar vi antalet investeringar.

Vi prioriterar etablerade verksamheter med stabila resultat och där vi ser möjlighet att kunna skapa en bra balans mellan tillväxt och utveckling. Vårt fokus ligger på verksamheter som stödjer människors utveckling och välbefinnande. Vård, Förskola, Skola, Klinisk prövning och Begravning är exempel på branscher som vi fokuserar på. Verksamheterna är ofta onoterade bolag som befinner sig i en stark utvecklingsfas med målet att bli noterade.

Hur arbetar vi?

Tydliga processer och nära samarbete bidrar till en god utveckling

Vi följer en tydlig process för att säkerställa utvecklingen i de bolag vi valt att investera i. Tillsammans med verksamheterna tar vi fram en plan för att driva verksamhetsutvecklingen. För att lyckas krävs; nära samverkan, en tydlig agenda och en effektiv process.

Vi eftersträvar att skapa verksamheter med en hög utvecklingsambition, som vill växa, förbättra och effektivisera verksamheten i syfte att öka kundnyttan. Gärna med målet att vara bäst i klassen.

Beroende på investeringen så har Atnotera förmågan arbeta både självständigt och i nätverk tillsammans med andra investerare.

Hjältar värdiga att notera

Personerna bakom verksamheterna som skapat en stark kultur och god tillväxt är våra hjältar

Kärnan i verksamheterna utgörs av personerna som driver och utvecklar bolagen, de är de verkliga hjältarna i våra ögon. Med ett stort engagemang och framgångsrikt ledarskap utvecklar de en stark kultur och tillväxt. Det skapar bra förutsättningar för vårt samarbete, tillsammans sätter vi nya mål och planer för hur människor och verksamheter kan utvecklas.

01 —

↳ Vision, vi strävar efter att tillföra värden som genererar tillväxt

02 —

↳ Mission, vi verkar för ett långsiktigt ägande, ekonomisk stabilitet och kontinuerlig utveckling.

03 —

↳ Mål, förbättra och expandera verksamheten.