2021-11-29

Atleva Specialistvård AB blir en del av Atveda

Atleva SpecialistvårdAB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. Förvärvet sker genom en kombination av återinvestering och nyemission av nuvarande ägare samt ledningspersoner i Atleva och Atveda.