Nyheter

↳ Här publicerar vi nyheter som är relaterade till Atnoteras investeringar
2021-11-29

Atleva Specialistvård AB blir en del av Atveda

Atleva Specialistvård AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. Förvärvet sker genom en kombination av återinvestering och nyemission av nuvarande ägare samt ledningspersoner i Atleva och Atveda.

Läs hela nyheten →
2021-11-10

Atvexa utser Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef

Styrelsen för Atvexa har idag utnämnt Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef. Johan har lång erfarenhet som ledare i tjänsteföretag, både i Sverige och internationellt. Han efterträder Katarina Sjögren som i april 2021 meddelade att hon planerade att lämna sin position efter 10 år i bolaget och 4 år på VD-posten. Johan Kyllerman tillträder senast den 10 februari 2022.

Läs hela nyheten →
2021-09-06

Fenix tar in 30 Mkr i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix meddelade idag att de tar in 30 Mkr från Brightly Ventures och befintliga ägare som John Wattin och Tomas Ekman för att expandera verksamheten ytterligare i Storbritannien.

Läs hela nyheten →
2021-09-01

Ny ordförande i Atviva

Sara Karlin tar över rollen som ordförande i Atvivas styrelse. Peter Weiderman kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2021-04-12

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB (publ). Styrelsen inleder därför nu en rekryteringsprocess efter en ny VD.

Läs hela nyheten →
2021-04-06

CTR köper prekliniskt toxbolag

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) förvärvar Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) vilket ytterligare stärker CTR-gruppen med optimerat toxikologiskt stöd. Sedan 1 april är TKT ett helägt dotterbolag till holdingbolaget CTR.

Läs hela nyheten →
2021-04-06

Rönnberg & Partners AB har i mars 2021 överlåtit 100% av aktierna i dotterbolagen AB Videdals Privatskolor och Montemini i Helsingborgs Montessoriskola AB till Atvexa AB.

Rönnberg & Partners AB har i mars 2021 överlåtit 100% av aktierna i dotterbolagen AB Videdals Privatskolor och Montemini i Helsingborgs Montessoriskola AB till Atvexa AB.

Läs hela nyheten →
2021-01-11

Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

Läs hela nyheten →
2020-12-07

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm i Atvexas B-aktie

Första dag för handel i Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm är imorgon, den 8 december 2020. Sista handelsdag för Atvexas B-aktier på Nasdaq First North Growth Market var idag, den 7 december 2020. Bolagets B-aktie kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn (ATVEXA B) som ISIN-kod (SE0010599704).

Läs hela nyheten →
2020-02-01

Atviva tar in 33 miljoner kronor i nytt kapital

Atnotera har tecknat nyemission i Atviva AB i samband med att Atviva förvärvat 100% av aktierna i AB Vårdstyrkan i Stockholm. Atnotera har efter emissionen 89% av röster och kapital i Atviva.

Läs hela nyheten →
2019-11-10

Center for Translational Research AB förvärvar GLP-enhet (Good Laboratory Practice) från Recipharm OT Chemistry AB

CTC och Recipharm, ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin har stärkt sitt samarbete genom avyttringen av Recipharm's GLP-laboratorie till Center for Translational Research AB (CTR).

Läs hela nyheten →
2019-10-26

Ny styrelse och Ordförande i Fenix Begravning AB

Vid årsstämman i Fenix Begravning AB utsågs Stefan Mahlstein till ny styrelseordförande och Ralph Riber till ny styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2019-10-23

Ny styrelse och Ordförande i Atleva Specialistvård AB

Vid Atleva Specialistvård AB's årsstämma utsågs Gustav Echorcheville till ny styrelseordförande och Andreas Hiller till ny styrelseledamot. Ola Collin kvarstår som styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2019-09-17

Styrelsen i Atleva Specialistvård AB utser Camilla Sjögren till ny VD

Camilla kommer närmast från en kommunal verksamhet där hon ansvarat för äldreomsorgen. Dessförinnan arbetade hon i dryga 15 år inom Attendo.

Läs hela nyheten →
2018-12-15

Atvexa AB (publ) Atvexa har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i ULNA AS

Säljare är ägarna och grundarna till förskolekoncernen ULNA, med verksamhet i Norge, Sverige och Tyskland.

Läs hela nyheten →
2018-09-08

Samtliga aktier i City Office in WTC sålda

Atnoteragruppen har avyttrat samtliga aktier i City Office in WTC AB i två steg till World Trade Center i Göteborg AB.​

Läs hela nyheten →
2018-05-05

Fenix Begravning tar in 10 miljoner kronor i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix moderniserar branschen genom att digitalisera så mycket som möjligt av begravningsplaneringen – bolaget reser nu 10 miljoner kronor i riskkapital från olika investerare.

Läs hela nyheten →
2017-11-29

Notering av Atvexa på Nasdaq First North

Styrelsen i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”), en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har tillsammans med Säljande Aktieägare1 beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av nya och befintliga B-aktier (”Erbjudandet”).

Läs hela nyheten →
2017-08-28

Atnotera AB har blivit delägare i Nolhaga Hem AB

Förvärvet har skett genom teckning av nyemission som ger Atnotera 39% av aktierna i Nolhaga Hem. Nolhaga Hem är en ny butikskedja inom hemtextil och inredning.

Läs hela nyheten →
2016-11-10

Atnotera AB har blivit delägare i det brittiska bolaget My Clinical Outcomes Ltd.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger Atnotera AB 12% av aktierna i My Clinical Outcomes Ltd.

Läs hela nyheten →