Nyheter

↳ Här publicerar vi nyheter som är relaterade till Atnoteras investeringar
2024-02-29

CTR etablerar ett nytt företag i Groningen

CTR etablerar CTC Netherlands BV i Groningen.

Läs hela nyheten →
2023-10-10

CTR förvärvar kontraktsforskningsbolag

Center for Translational Research AB förvärvar kontraktsbolaget A+ Science.

Läs hela nyheten →
2023-08-14

Atleva Specialistvårds Göteborgskliniker har flyttat

Atleva Specialist vård Göteborg (Fotcenter, Handcenter och Smärthjälpen) finns numera i nya lokaler i GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Läs hela nyheten →
2023-05-25

Ny styrelse och Ordförande i CTR

Bengt Dahlström, grundare av Center for Translational Research, har efter sju år som styrelseordförande i koncernen lämnat över ordförandeklubban till Hans Andreasson.

Läs hela nyheten →
2022-09-01

CTR förvärvar Admescope Sverige

CTR förvärvar Admescope Sverige, som byter namn till Metasafe.

Läs hela nyheten →
2022-08-29

Atvexa avnoteras – sista dag för handel blir den 9 september 2022

Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) har som tidigare kommunicerats ansökt om avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm med anledning av att DeMina Skolintressenter AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Atvexa.

Läs hela nyheten →
2022-08-25

DeMina Skolintressenter AB påkallar tvångsinlösen och Atvexa ansöker om avnotering

Den 11 juli 2022 offentliggjorde Peter Weiderman, Lars Brune, Sara Karlin och Katarina Sjögren, genom DeMina Skolintressenter AB (”DeMina”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Atvexa” respektive ”Erbjudandet”). Den 11 augusti 2022 meddelade DeMina att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att DeMina innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt att Erbjudandet fullföljs.

Läs hela nyheten →
2022-08-22

DeMina Skolintressenter AB offentliggör slutligt utfall i det rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Atvexa

Den 11 augusti 2022 offentliggjorde DeMina att Erbjudandet fullföljs och att acceptperioden förlängs till och med den 19 augusti 2022. Efter den förlängda acceptperioden har Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att DeMina efter Erbjudandets genomförande innehar cirka 99,5 procent av aktierna och cirka 99,9 procent av rösterna i Atvexa. DeMina förlänger inte acceptperioden ytterligare och Erbjudandet är nu avslutat.

Läs hela nyheten →
2022-08-11

DeMina Skolintressenter AB fullföljer sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Atvexa och förlänger acceptperioden

DeMina fullföljer Erbjudandet och förlänger samtidigt acceptperioden till den 19 augusti 2022 för att ge kvarvarande aktieägare ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Läs hela nyheten →
2022-07-11

Uttalande från den oberoende budkommittén i Atvexa med anledning av DeMina Skolintressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i styrelsen för Atvexa AB (publ) (”Kommittén”)(”Bolaget” eller ”Atvexa”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Läs hela nyheten →
2022-06-21

Narva Åderbråckscenter blir en del av Atveda

Narva Åderbråckscenter AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. I samband med förvärvet blir Narvas nuvarande ägare och ledningspersoner genom åter- och nyinvestering delägare i Atveda. Detta är det andra förvärvet som Atveda gör sedan starten hösten 2021.

Läs hela nyheten →
2022-05-13

Fenix tar in 69 Mkr i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix har genomfört 10.000 begravningar i Sverige och Storbritannien. Nu siktar de på att expandera till fler länder – och fyller kassan med 69 miljoner kronor. ”I Sverige har vi en verksamhet som växer lönsamt”, säger Fenix medgrundare Charlotte Runius.

Läs hela nyheten →
2022-05-12

Atvexa skapar 200 nya förskoleplatser i Tyskland

Atvexa har undertecknat avtal om tre nyetableringar i Tyskland med plats för 200 förskolebarn. Projekten utförs i nära samarbete med fastighetspartners, stadsfullmäktige samt regionledningarna i Hamburg och Bayern och planeras stå redo 2023-2024.

Läs hela nyheten →
2022-02-07

CTR etablerar regulatoriska tjänster i nytt företag, som ska komplettera RegSmart

Det nybildade bolaget inom CTR-koncernen ska hjälpa företag med de sista regulatoriska stegen i ett läkemedels väg mot marknadsföringstillstånd

Läs hela nyheten →
2021-12-03

Toxicology Knowledge Team utser ny VD

Från och med den 1 mars 2022 kommer Suzanne Iverson Hemberg att efterträda Elinor Hahne och utses till ny VD för Toxicology Knowledge Team AB (TKT) i Sverige.

Läs hela nyheten →
2021-11-29

Atleva Specialistvård AB blir en del av Atveda

Atleva Specialistvård AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. Förvärvet sker genom en kombination av återinvestering och nyemission av nuvarande ägare samt ledningspersoner i Atleva och Atveda.

Läs hela nyheten →
2021-11-10

Atvexa utser Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef

Styrelsen för Atvexa har idag utnämnt Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef. Johan har lång erfarenhet som ledare i tjänsteföretag, både i Sverige och internationellt. Han efterträder Katarina Sjögren som i april 2021 meddelade att hon planerade att lämna sin position efter 10 år i bolaget och 4 år på VD-posten. Johan Kyllerman tillträder senast den 10 februari 2022.

Läs hela nyheten →
2021-09-06

Fenix tar in 30 Mkr i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix meddelade idag att de tar in 30 Mkr från Brightly Ventures och befintliga ägare som John Wattin och Tomas Ekman för att expandera verksamheten ytterligare i Storbritannien.

Läs hela nyheten →
2021-09-01

Ny ordförande i Atviva

Sara Karlin tar över rollen som ordförande i Atvivas styrelse. Peter Weiderman kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2021-04-12

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB (publ). Styrelsen inleder därför nu en rekryteringsprocess efter en ny VD.

Läs hela nyheten →