Nyheter

↳ Här publicerar vi nyheter som är relaterade till Atnoteras investeringar
2022-07-11

Uttalande från den oberoende budkommittén i Atvexa med anledning av DeMina Skolintressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i styrelsen för Atvexa AB (publ) (”Kommittén”)(”Bolaget” eller ”Atvexa”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Läs hela nyheten →
2022-06-21

Narva Åderbråckscenter blir en del av Atveda

Narva Åderbråckscenter AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. I samband med förvärvet blir Narvas nuvarande ägare och ledningspersoner genom åter- och nyinvestering delägare i Atveda. Detta är det andra förvärvet som Atveda gör sedan starten hösten 2021.

Läs hela nyheten →
2022-05-13

Fenix tar in 69 Mkr i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix har genomfört 10.000 begravningar i Sverige och Storbritannien. Nu siktar de på att expandera till fler länder – och fyller kassan med 69 miljoner kronor. ”I Sverige har vi en verksamhet som växer lönsamt”, säger Fenix medgrundare Charlotte Runius.

Läs hela nyheten →
2022-05-12

Atvexa skapar 200 nya förskoleplatser i Tyskland

Atvexa har undertecknat avtal om tre nyetableringar i Tyskland med plats för 200 förskolebarn. Projekten utförs i nära samarbete med fastighetspartners, stadsfullmäktige samt regionledningarna i Hamburg och Bayern och planeras stå redo 2023-2024.

Läs hela nyheten →
2022-02-07

CTR etablerar regulatoriska tjänster i nytt företag, som ska komplettera RegSmart

Det nybildade bolaget inom CTR-koncernen ska hjälpa företag med de sista regulatoriska stegen i ett läkemedels väg mot marknadsföringstillstånd

Läs hela nyheten →
2021-12-03

Toxicology Knowledge Team utser ny VD

Från och med den 1 mars 2022 kommer Suzanne Iverson Hemberg att efterträda Elinor Hahne och utses till ny VD för Toxicology Knowledge Team AB (TKT) i Sverige.

Läs hela nyheten →
2021-11-29

Atleva Specialistvård AB blir en del av Atveda

Atleva Specialistvård AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. Förvärvet sker genom en kombination av återinvestering och nyemission av nuvarande ägare samt ledningspersoner i Atleva och Atveda.

Läs hela nyheten →
2021-11-10

Atvexa utser Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef

Styrelsen för Atvexa har idag utnämnt Johan Kyllerman till ny VD och koncernchef. Johan har lång erfarenhet som ledare i tjänsteföretag, både i Sverige och internationellt. Han efterträder Katarina Sjögren som i april 2021 meddelade att hon planerade att lämna sin position efter 10 år i bolaget och 4 år på VD-posten. Johan Kyllerman tillträder senast den 10 februari 2022.

Läs hela nyheten →
2021-09-06

Fenix tar in 30 Mkr i nytt kapital

Den digitala begravningsbyrån Fenix meddelade idag att de tar in 30 Mkr från Brightly Ventures och befintliga ägare som John Wattin och Tomas Ekman för att expandera verksamheten ytterligare i Storbritannien.

Läs hela nyheten →
2021-09-01

Ny ordförande i Atviva

Sara Karlin tar över rollen som ordförande i Atvivas styrelse. Peter Weiderman kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2021-04-12

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB

Katarina Sjögren har meddelat styrelsen att hon önskar lämna sin roll som VD för Atvexa AB (publ). Styrelsen inleder därför nu en rekryteringsprocess efter en ny VD.

Läs hela nyheten →
2021-04-06

CTR köper prekliniskt toxbolag

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) förvärvar Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) vilket ytterligare stärker CTR-gruppen med optimerat toxikologiskt stöd. Sedan 1 april är TKT ett helägt dotterbolag till holdingbolaget CTR.

Läs hela nyheten →
2021-04-06

Rönnberg & Partners AB har i mars 2021 överlåtit 100% av aktierna i dotterbolagen AB Videdals Privatskolor och Montemini i Helsingborgs Montessoriskola AB till Atvexa AB.

Rönnberg & Partners AB har i mars 2021 överlåtit 100% av aktierna i dotterbolagen AB Videdals Privatskolor och Montemini i Helsingborgs Montessoriskola AB till Atvexa AB.

Läs hela nyheten →
2021-01-11

Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

Läs hela nyheten →
2020-12-07

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm i Atvexas B-aktie

Första dag för handel i Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm är imorgon, den 8 december 2020. Sista handelsdag för Atvexas B-aktier på Nasdaq First North Growth Market var idag, den 7 december 2020. Bolagets B-aktie kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn (ATVEXA B) som ISIN-kod (SE0010599704).

Läs hela nyheten →
2020-02-01

Atviva tar in 33 miljoner kronor i nytt kapital

Atnotera har tecknat nyemission i Atviva AB i samband med att Atviva förvärvat 100% av aktierna i AB Vårdstyrkan i Stockholm. Atnotera har efter emissionen 89% av röster och kapital i Atviva.

Läs hela nyheten →
2019-11-10

Center for Translational Research AB förvärvar GLP-enhet (Good Laboratory Practice) från Recipharm OT Chemistry AB

CTC och Recipharm, ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin har stärkt sitt samarbete genom avyttringen av Recipharm's GLP-laboratorie till Center for Translational Research AB (CTR).

Läs hela nyheten →
2019-10-26

Ny styrelse och Ordförande i Fenix Begravning AB

Vid årsstämman i Fenix Begravning AB utsågs Stefan Mahlstein till ny styrelseordförande och Ralph Riber till ny styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2019-10-23

Ny styrelse och Ordförande i Atleva Specialistvård AB

Vid Atleva Specialistvård AB's årsstämma utsågs Gustav Echorcheville till ny styrelseordförande och Andreas Hiller till ny styrelseledamot. Ola Collin kvarstår som styrelseledamot.

Läs hela nyheten →
2019-09-17

Styrelsen i Atleva Specialistvård AB utser Camilla Sjögren till ny VD

Camilla kommer närmast från en kommunal verksamhet där hon ansvarat för äldreomsorgen. Dessförinnan arbetade hon i dryga 15 år inom Attendo.

Läs hela nyheten →