2016-04-23

Atnotera AB har genom dotterbolaget MLPW Invest AB blivit delägare i Center for Translational Research AB.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger MLPW Invest AB totalt 33 % av aktierna i Center for Translational Research AB

CTC Clinical Trial Consultants AB fortsätter att expandera
CTC har nyligen genomfört en riktad nyemission för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion av verksamheten och i samband med detta bildat holdingbolaget Center for Translational Research AB som äger 100% av CTC AB