2022-08-29

Atvexa avnoteras – sista dag för handel blir den 9 september 2022

Atvexa AB (publ) (”Atvexa”) har som tidigare kommunicerats ansökt om avnotering av Atvexas B-aktie från Nasdaq Stockholm med anledning av att DeMina Skolintressenter AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Atvexa samt har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Atvexa.

Nasdaq Stockholm har den 26 augusti godkänt Atvexas ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Atvexas B-aktie på Nasdaq Stockholm ska vara den 9 september 2022.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Kyllerman, Verkställande direktör
Telefon: +46 707 81 10 10
E-post: johan.kyllerman@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Pressmeddelande