2020-02-01

Atviva tar in 33 miljoner kronor i nytt kapital

Atnotera har tecknat nyemission i Atviva AB i samband med att Atviva förvärvat 100% av aktierna i AB Vårdstyrkan i Stockholm. Atnotera har efter emissionen 89% av röster och kapital i Atviva.