2023-10-10

CTR förvärvar kontraktsforskningsbolag

A+ Science blir en integrerad del av CTR:s helägda dotterbolag CTC Clinical Trial Consultants. Genom sammanslagningen skapas förutsättningar för CTC att kunna erbjuda ett komplett farmakovigilans-paket, som innefattar övervakning både under den kliniska utvecklingen av produkten och efter godkännande.

Läs hela CTR:s pressmeddelande här.