2021-04-06

CTR köper prekliniskt toxbolag

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) förvärvar Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) vilket ytterligare stärker CTR-gruppen med optimerat toxikologiskt stöd. Sedan 1 april är TKT ett helägt dotterbolag till holdingbolaget CTR.

Aktiviteterna på TKT fortsätter utan avbrott, med samma personal och i samma lokaler i Södertälje, Sverige. Elinor Hahne fortsätter att leda teamet som VD. Företaget stärker därmed sitt partnerskap med de andra företagen inom CTR-koncernen, vilket innebär kortare kommunikationsvägar och en förenklad förbindelse mellan preklinik och klinik.

”Vi är mycket stolta över att välkomna TKT-teamet till CTR. Deras toxikologiska expertis kombinerat med CTR-bolagens expertis inom klinisk translationell forskning gör att vi kan erbjuda våra kunder en mycket effektivare service med att ta nya produkter till marknaden. Detta gagnar patienterna som kan få snabbare tillgång till nya och förbättrade produkter”, säger Bengt Dahlström, styrelseordförande på CTR.

Elinor Hahne, VD på TKT kommenterar: ”Vi är mycket glada att nu vara en del av CTR gruppen och ser fram emot att addera ännu mer värde och expertkunskap till våra kunder."

Med sju disputerade toxikologer är TKT ett av de största toxikologikonsultföretagen i Norden. Företaget grundades 2012 och har sedan dess bidragit med expertrådgivning till ett stort antal kunder inom utveckling av läkemedel och medicinteknisk utrustning som därigenom uppnått godkännande för kliniska studier. Alla konsulter har gedigen erfarenhet och kunskap inom riskbedömning av farmakologiskt aktiva substanser, inaktiva ingredienser, föroreningar och ”leachables” från behållare och utrustning.

CTR grundades 2016 och är holdingföretag för en växande grupp av CRO:er engagerade i translationell forskning. CTR äger Clinical Trial Consultants AB, RegSmart Life Science AB, Lablytica Life Science AB och ClinSmart Sweden AB.