2020-12-07

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm i Atvexas B-aktie

Atvexa AB (publ) (”Atvexa” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva befintliga B-aktier i Bolaget från vissa större aktieägare (”Säljande Aktieägare”) (”Erbjudandet”), vilket lämnats i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Genom Erbjudandet kommer Atvexa att tillföras fler än 2 500 nya aktieägare. Handeln i Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds imorgon, den 8 december 2020.

Katarina Sjögren, verkställande direktör för Atvexa:

”Efter flera år av långsiktigt arbete inleds nu ett nytt kapitel i Atvexa som noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Vi som leder Atvexa är glada och stolta över att nu få möjligheten att tillsammans med befintliga och nya aktieägare ta nästa steg i vår utveckling – att fortsätta arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med på Atvexas resa hittills och vi ser fram emot att fortsätta den tillsammans – särskilt vill jag tacka alla våra fantastiska medarbetare runt om i Sverige, Norge och Tyskland som varje dag möter våra barn och elever.”