2021-01-11

Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

CTR tillkännager att styrelsen har utsett Karin Meyer till ny verkställande direktör. Karin Meyer efterträder Mats Lindquist som varit verkställande direktör sedan starten av CTR 2016.

Karin Meyer har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedels- och biotechindustrin, god branschkännedom och en mycket god förståelse för utveckling av nya produkter inom dessa områden. Karin, som är disputerad farmaceut, kommer tillträda jobbet som VD för CTR den 1 maj och kommer då närmast från VD-befattningen på Apotekarsocieteten.