2022-06-21

Narva Åderbråckscenter blir en del av Atveda

Narva Åderbråckscenter AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundad av entreprenörer och för entreprenörer. I samband med förvärvet blir Narvas nuvarande ägare och ledningspersoner genom åter- och nyinvestering delägare i Atveda. Detta är det andra förvärvet som Atveda gör sedan starten hösten 2021.

”Narva Åderbråckscenter får i Atveda AB en stabil och långsiktig ägare. Vi får fortsatt möjlighet att utveckla specialiserad sjukvård enligt samma värdegrunder, kultur och parametrar som varit våra drivkrafter i utvecklandet av Narva Åderbråckscenter dvs Helhetssyn, Empati, hög Kvalitet, Kompetens och Snabba beslutsvägar. Som stöd för detta får vi också i Atveda ett management med stor och lång erfarenhet kring utveckling av sjukvård. Vi kommer också att stärka vår position mot försäkringsbolagen i betydande grad. Vi ser fram mot att vara väsentliga ägare i Atvedas tillväxt och utveckling inom specialistvård” säger grundaren av Narva Åderbråckscenter Docent Stefan Nydahl.


”För de anställda och ledningen innebär detta inga förändringar. Klinikerna kommer fortsatt att vara självständiga och samarbeta med andra enheter inom koncernen. Vi kan fortsätta vårt arbete med det satsningar vi har inlett och fortsatt leverera vård av hög kvalitet där våra patienter och samarbetspartners känner att de är i trygga händer. Personligen känner jag mig mycket trygg med denna omstrukturering där vi nu får en ännu stabilare grund att stå på” säger Docent Stefan Nydahl.


”Vi välkomnar Narva Åderbråckscenter AB en ledande specialist på åderbråcksbehandlingar i Sverige som ytterligare ett nytt verksamhetsområde inom Atvedas decentraliserade struktur. Verksamheten kännetecknas av hög medicinsk kompetens, entreprenörskap och professionell ledning som passar väl in i vår struktur. Vi ser en stor potential att tillsammans med de nuvarande ägarna ytterligare stärka positionen i Sverige och senare även internationellt” säger Vd Ralph Riber.

Länk till Atveda

Länk till Narva Åderbråckscenter