2023-05-25

Ny styrelse och Ordförande i CTR

Bengt Dahlström, grundare av Center for Translational Research, har efter sju år som styrelseordförande i koncernen lämnat över ordförandeklubban till Hans Andreasson. Beslutet togs i samband med bolagsstämman 23 maj.

"Förnyelse och kontinuitet har alltid varit viktiga nyckelord för att stärka styrelsen i CTR. Det är därför med glädje och tillförsikt jag lämnar över ordförandeskapet till Hans Andreasson" säger Bengt Dahlström i ett pressmeddelande.

Den nytillträdde styrelseordföranden Hans Andreasson har varit ledamot i CTR:s styrelse sedan 2020, och har sedan tidigare omfattande erfarenhet från ledande positioner inom life science-sektorn och från internationellt styrelsearbete. Han är för närvarande Investment Director i Sjätte AP-fonden.

Vid stämman valdes också Katarina Sjögren in som ny styrelseledamot. Hon har lång erfarenhet från olika ledningsuppdrag i bolag inom hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning, och var senast vd för utbildningsbolaget Atvexa.

Läs hela pressmeddelandet här