2019-09-17

Styrelsen i Atleva Specialistvård AB utser Camilla Sjögren till ny VD

Camilla kommer närmast från en kommunal verksamhet där hon ansvarat för äldreomsorgen. Dessförinnan arbetade hon i dryga 15 år inom Attendo.